Наша компанія дбає про довкілля та про Ваше здоров'я

Шановні наші споживачі!

Звертаємо Вашу увагу, на те, що продукція виробництва ТОВ «Голд Дроп – Україна»  підтвердила поліпшені екологічні характеристики щодо впливів на довкілля та здоров’я людини шляхом екологічної сертифікації згідно вимог Технічного регламенту з екологічного маркування.

Технічний регламент з екологічного маркування (далі – Технічний   регламент) розроблено   з   урахуванням   Регламенту  Європейського Парламенту і  Ради  ЄС  66/2010/ЄС від  25  листопада  2009  року  про знак екологічного маркування Європейського Союзу та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529. Вимога щодо обов’язкового застосування положень цього Технічного регламенту для всіх суб’єктів господарювання що застосовують екологічні маркування які вказують на екологічні характеристики чи переваги продукції діє з 2014 року.

Екологічний сертифікат від 14.12.2015 №UA.08.002.423 на продукцію ТОВ «Голд Дроп – Україна», свідчить про успішне проходження екологічної сертифікації та надає право на застосування екологічного маркування у форматі тверджень про екологічні переваги та характеристики у поєднанні зі знаком екологічного маркування «Зелений журавлик» згідно вимог чинного законодавства. Екологічний сертифікат  виданий Центром екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета», – органом сертифікації продукції якій має міжнародну акредитацію та визнання в 60 країнах світу, зокрема країнах Європи, США, Канади, Японії. 

Оцінювання продукції здійснювалось на відповідність екологічним критеріям, встановленим  стандартом СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2011 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, за схемою сертифікації згідно ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations – Type I environmental labeling – Principles and procedures (Екологічні марковання та декларації – Екологічне маркування типу I – Принципи та методи). 

-